Natur

Inom naturvetenskapsprogrammet utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor. De kunskaper du får gäller hela människan, med utgångspunkt i fysiologi, DNA och beteende, men även kemins och fysikens lagar som styr stort som smått i vårt universum. Men det handlar också om att förstå varför folk handlar som de gör, varför världen ser ut som den gör.

Tre elever som labbar
På Naturvetenskapsprogrammet labbar man mycket.

Träffa en elev på Naturprogrammet

Lärare berättar om Naturprogrammet

Elever berättar om Naturprogrammet

 

Samspel mellan teori och praktik

Du utvecklar även ett naturvetenskapligt förhållningssätt och inser att naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment är därför centrala inslag i utbildningen.

Människan i fokus

Människan i fokus är vårt motto men du som elev är också i fokus. Vi lärare här på HGY anser oss faktiskt vara duktiga på att göra dig bättre. Vi vill ta vara på ditt engagemang, driv och vilja.
HGY är ingen gigantisk skola utan här hinner vi se dig och kan utveckla och förbättra det som just du behöver för att bli så bra som möjligt, både som människa och elev.

Poängplan för Naturvetenskapsprogrammet 

Inriktning Natur

Tyngdpunkten ligger på de naturvetenskapliga kurserna biologi, fysik, kemi och matematik. Läser du på Naturvetenskapsprogrammet har du
alla möjligheter att studera vidare på alla eftergymnasiala utbildningar. Det är det program som ger dig flest möjligheter efter
gymnasiet.

Inriktning Natur

Profil: Medicin
Programfördjupningar: Psykologi 1, Filosofi 1, Naturvetenskaplig specialisering (Medicin och Läkemedel).

Samarbete med KTH och KI

Huddingegymnasiet samarbetar med olika högskolor och universitet i närområdet, bland annat Karolinska institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Det ger elever en inblick i vetenskapligt tänkande och metodik.

Uppdaterad 6 september 2023

Var informationen till din hjälp?