Natur

Inom naturvetenskapsprogrammet utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor. De kunskaper du får gäller hela människan, med utgångspunkt i fysiologi, DNA och beteende, men även kemins och fysikens lagar som styr stort som smått i vårt universum. Men det handlar också om att förstå varför folk handlar som de gör, varför världen ser ut som den gör.

Nobel HGY gruppbild naturvetare 690 px.jpg

Nobelpristagarna i kemi besöker Naturelever på HGY! På bilden ser vi Akira Yoshino med eleverna efter en spännande föreläsning

Rektor Mats Johansson berättar om Naturprogrammet, se filmen!

Samspel mellan teori och praktik

Du utvecklar även ett naturvetenskapligt förhållningssätt och inser att naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment är därför centrala inslag i utbildningen.

Människan i fokus

Människan i fokus är vårt motto men du som elev är också i fokus. Vi lärare här på HGY anser oss faktiskt vara duktiga på att göra dig bättre. Vi vill ta vara på ditt engagemang, driv och vilja.
HGY är ingen gigantisk skola utan här hinner vi se dig och kan utveckla och förbättra det som just du behöver för att bli så bra som möjligt, både som människa och elev.

Inriktning Natur

Tyngdpunkten ligger på de naturvetenskapliga kurserna biologi, fysik, kemi och matematik. Läser du på Naturvetenskapsprogrammet har du
alla möjligheter att studera vidare på alla eftergymnasiala utbildningar. Det är det program som ger dig flest möjligheter efter
gymnasiet.

Inriktning Natur

Profil: Medicin
Programfördjupningar: Psykologi 1, Filosofi 1, Naturvetenskaplig specialisering (Medicin och Läkemedel).

Huddingegymnasiet samarbetar med KTH och KI

Genom Huddingegymnasiets samarbete med olika högskolor och universitet i närområdet, bland annat Karolinska institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), får du en inblick i vetenskapligt tänkande och metodik.

Uppdaterad 6 maj 2020

Var informationen till din hjälp?