NIU - Fotboll och ishockey

På Huddingegymnasiet har du möjlighet att förena dina gymnasiestudier med din idrottssatsning. Vi är en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) för fotboll och ishockey. Det betyder att utbildningen är sanktionerad , certifierad och godkänd av skolverket och respektive idrottsförbund.

Ansökan Ishockey - NIU

Ansökan fotboll - NIU

Elev i gymmet
Inte illa, 55 kilo! På NIU spenderar vi många timmar i gymmet.

Lärare berättar om NIU Hockey

 

NIU vänder sig till dig som brinner för din idrott och vill kombinera en elitsatsning med studier där målet hos oss är att du blir behörig att söka till högskola eller universitet. NIU innebär att du inom ramen för programfördjupning och individuella valet läser 400p i kurserna Idrottsspecialisering 1, 2 och 3 och Tränings- och tävlingslära 1.

NIU - Program och inriktningar

  • Naturvetenskapsprogrammet - inriktning natur.

  • Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning beteende, psykologi eller samhällsvetenskap.

  • Ekonomiprogrammet - inriktning ekonomi eller juridik.

  • Teknikprogrammet - inriktning informations- och medieteknik.

NIU - Kontaktpersoner

Vid frågor, välkommen att kontakta:

Kontaktperson NIU - Fotboll:

Loke Grahn loke.grahn@hammarbyungdom.se 

Kontaktperson NIU - Hockey:

Jesse Turkulainen  jesse.turkulainen@edu.huddinge.se 

Uppdaterad 18 oktober 2021

Var informationen till din hjälp?