Samhälle - AST

Huddingegymnasiet har ett samhällsvetenskapligt program för dig som har en diagnos inom AST (autismspektrumtillstånd). Undervisningen sker huvudsakligen i små grupper i hemklassrum med centralt men lugnt och avskilt läge.

Samhällsprogrammet - AST

Under din utbildning får du studera allt ifrån enskilda människors livsvillkor över tid och rum till övergripande strukturer som påverkar och kan förklara det som händer i samhället. Du som läser på samhällsvetenskapsprogrammet får också lära dig tillämpa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt så att du kan skilja på fakta och värderingar och vara källkritisk till det du läser, ser eller hör.

Att läsa det samhällsvetenskapliga programmet på HGY

Poängplan AST Samhällsvetenskapliga programmet

Profil kreativt skapande

Kurserna i digitalt skapande syftar till att du utvecklar din förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Profilkurser är Digitalt skapande 1, Digitalt skapande 2 och Kommunikation. 

Träffa elever från Samhällsprogrammet - AST

 

Klassrum
Eleverna har sin egen arbetsplats i hemklassrummet
Uppehållsrum
AST-eleverna har ett eget uppehållsrum

Kontaktinformation AST

Vid frågor, välkommen att kontakta:

Anne Jansson
anne.jansson@edu.huddinge.se

Anna-Karin Björk                                                                             

anna-karin.bjork@edu.huddinge.se

Per-Erik Marklund
per-erik.marklund@huddinge.se

Uppdaterad 10 november 2023

Var informationen till din hjälp?