Samhälle

Nyhet!! På grund av stort intresse utökar vi antal platser på Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteende och profil idrott! Är du intresserad av vad som händer i samhället, lokalt och globalt? Eller är du intresserad av hur människor agerar och varför? Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred högskoleförberedande utbildning som efter examen ger dig många val till högre utbildning.

Elever sitter och pluggar
Stort engagemang inför redovisning om mänskliga rättigheter.

Träffa elever på Samhällsprogrammet

Lärare om Samhällsprogrammet inriktning Beteende

Inriktning beteende och två olika profiler

Huddingegymnasiet har en inriktning inom programmet för samhällsvetenskap; Beteendevetenskap.  Du kan välja mellan två olika profiler; idrott och psykologi. Oavsett vilken profil du väljer är utbildningen högskoleförberedande och ger en grund för vidare studier.

Poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende profil idrott

Poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende profil psykologi

Inriktning beteendevetenskap

Du får en ökad förståelse för hur olika individer agerar, såväl i grupper och organisationer av olika storlek som i olika samhällen om du väljer inriktning beteendevetenskap. Du får också lära dig hur du praktiskt kan tillämpa dina kunskaper i kommunikation med andra och genom gott ledarskap. Du kan välja profil idrott eller psykologi.

För att gå profil idrott krävs att du utövar en föreningsidrott. Du kan ges möjlighet att utöva den inom ramen för kurserna. Väljer du istället profil psykologi fördjupar du dig i hur det är att vara i ett ständigt nytt, globalt samhälle, där olika kulturer och kulturmöten ställer nya utmaningar och krav.

Inriktning Beteendevetenskap

Profil: Idrott
Programfördjupning: Kriminologi, Mänskliga rättigheter, Psykologi 2b samt Religion 2.

Profil: Psykologi
Programfördjupning: Etnicitet och kulturmöten, Kriminologi och Psykologi.

Elever filmar och berättar om Samhällsprogrammet

Uppdaterad 18 april 2024

Var informationen till din hjälp?