Samhälle

Är du intresserad av vad som händer i samhället, lokalt och globalt? Eller är du intresserad av hur människor agerar och varför? Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred högskoleförberedande utbildning som efter examen ger dig många val till högre utbildning.

Elever sitter och pluggar
Stort engagemang inför redovisning om mänskliga rättigheter.

Träffa en elev på samhällsprogrammet

Lärare om Samhällsprogrammet inriktning Beteende

Lärare om Samhällsprogrammet inriktning Samhälle

Två inriktningar

Huddingegymnasiet har två inriktningar inom programmet för samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap. Båda är högskoleförberedande och ger en grund för vidare studier.

Poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteende

Poängplan för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle

Inriktning beteendevetenskap

Du får en ökad förståelse för hur olika individer agerar, såväl i grupper och organisationer av olika storlek som i olika samhällen om du väljer inriktning beteendevetenskap. Du får också lära dig hur du praktiskt kan tillämpa dina kunskaper i kommunikation med andra och genom gott ledarskap. Du kan välja profil idrott eller psykologi.

För att gå profil idrott krävs att du utövar en föreningsidrott. Du kan ges möjlighet att utöva den inom ramen för kurserna. Väljer du istället profil psykologi fördjupar du dig i hur det är att vara i ett ständigt nytt, globalt samhälle, där olika kulturer och kulturmöten ställer nya utmaningar och krav.

Inriktning Beteendevetenskap

Profil: Idrott
Programfördjupning: Kriminologi, Mänskliga rättigheter, Psykologi 2b samt Religion 2.

Profil: Psykologi
Programfördjupning: Etnicitet och kulturmöten, Kriminologi och Psykologi.

Inriktning samhällsvetenskap

Du som väljer inriktning samhällsvetenskap får en bred såväl som fördjupad kunskap om hur samhället är uppbyggt och hur människors livsvillkor ser ut. Du får också lära dig att tolka och förklara det samhälle vi lever i genom att tillämpa samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Profil mänskliga rättigheter sker i samarbete med Amnesty. Som elev på Huddingegymnasiet läser du bland annat humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering mot mänskliga rättigheter.

Inriktning Samhällsvetenskap

Profil: Mänskliga rättigheter
Programfördjupning: Etnicitet ocj kulturmöten, Mänskliga rättigheter, Kommunikation.

Elever filmar och berättar om Samhällsprogrammet

Uppdaterad 28 september 2023

Var informationen till din hjälp?