Språkintroduktion

Språkintroduktion (IMSPR) är ett gymnasieförberedande utbildningsprogram för nyanlända ungdomar som är över 15.

Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att komma in på ett nationellt utbildningsprogram eller annan vuxenutbildning.

Programmet är indelat i fyra nivåer som möjliggör individualisering utifrån eventuella betyg från grundskolan och kunskaper i till exempel engelska och matematik.

Vid varje nivå tillkommer fler ämnen på grundskolenivå och även på gymnasienivå för de elever som det kan bli aktuellt för.

Språkintroduktion har lektion i Bild.
Språkintroduktion har lektion i Bild.

Bild med språkintroduktion.
Bild är ett av tolv ämnen vi studerar inom språkintroduktion.

Här målar vi av ett konsthistorisk verk.
Här målar vi av ett konsthistorisk verk.

Uppdaterad 29 september 2023

Var informationen till din hjälp?