Fasadbild av Hörningsnässkolans röda tegelbyggnad med solsken.

Hörningsnässkolan

Hörningsnässkolan är en kommunal lågstadieskola och fritidshem med årskurserna F - 3.

Skolan bildar tillsammans med Ängsnässkolan ett rektorsområde. Arbetet leds av rektor Sebastian Rittger.

Skolan ligger i ett lugnt område med närhet till förskolor, kommunens huvudbibliotek, sim- och ishall samt skog och mark. Vi är en liten skola där alla känner alla, förutsättningar som ger våra elever en trygg skolmiljö och en bra grund för lärande. Genom skolans temaveckor och rastverksamhet lär elever och personal mellan årskurserna känna varandra. Relationsbygget på vår skola står i fokus och ger en gemenskap som för mycket positivt med sig.