Kontakt

På Hörningsnässkolan är verksamheten organiserad utifrån årskurslag. I varje årskurslag ingår klasslärare, speciallärare och fritidspersonal.

Speciallärarna har i uppgift är att handleda pedagogerna i årskursen samt ge enskilda elever stöd i sin inlärning. Alla lärare på skolan är behöriga.

Du som vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka skolan och vara aktiv i ditt barns skolgång. Om du har frågor är det viktigt att du vänder dig till rätt person så att du snabbt kan få svar på det du undrar över. Därför gäller följande:

  • Vid frågor som rör elevens kunskapsinhämtande, trygghet och eventuella konflikter under skoltid vänder du dig alltid i första hand till ditt barns klasslärare.
  • Vid frågor kring elevens vistelse på fritidshemmet eller eventuella konflikter under eftermiddagstid och lov tar du alltid kontakt med ditt barns fritidspersonal.
  • Vid övergripande skolfrågor tar du kontakt med skolledning. 
  • Vid övergripande frågor gällande konflikter eller kränkningar tar du kontakt med skolans Trygghetsteam. Trygghetsteamet kan du också vända dig till om ditt barns lärare eller fritidspersonal hänvisar dig till dessa gällande ett pågående arbete kring en konflikt eller annan kränkning.

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?