Fritidshem

Hörningsnässkolans fritidshem består av fem avdelningar. I personalgruppen arbetar utbildade fritidspedagoger, fritidsledare, förskollärare och barnskötare.

Fritidshemmets vision och mål

Fritidshemmets personal finns med eleverna inte bara under eftermiddagsverksamheten och lov utan också under lektioner och rast.

Vi är övertygade om att fritidshemmets verksamhet både kan bidra till att öka elevernas måluppfyllelse men också att deras tid både under skola och eftermiddagstid präglas av ett kränkningsfritt klimat. Hos oss ska alla elever få sina behov tillgodosedda och vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas.

Fritidshemmets verksamhet

Verksamheten på fritidshemmet ska vara en tid för gemenskap, samtal och aktiviteter. Glädje, skapande, vila, reflektion, återhämtning och att bara få vara är viktiga ingredienser hos oss.

På fritidshemmet finns vuxna som coachar, inspirerar, utmanar och stödjer varje elev i deras lärande och utveckling.

Pedagogerna skapar förutsättningar för lek och fördjupat lärande sker och eleverna ges tillfällen att prova saker som de annars inte ges möjlighet till eller kanske vågar.

Verksamheten är förlagd inomhus och utomhus. Eleverna leker och erbjuds olika former av skapande aktiviteter.

 

Bild på barn som spelar spel.

Fritidshemmets öppettider

Fritidsverksamheten har öppet alla helgfria vardagar klockan 6:30 – 18:00. Öppning sker i skolans matsal och stängning sker på avdelningen Vintergatan. Vi går över ca 16:45. 

När skolan är stängd

När skolan är stängd är fritidshemmet öppet. Inför lov föranmäler du som förälder behov av omsorg genom ett digitalt formulär som skickas via Unikum.

Första dagen varje lov planerar personalen tillsammans med eleverna innehållet för lovets dagar.

Ordinarie fritidsverksamhet stänger veckorna 28 – 31 varje sommar. Fritidshemmet slår under dessa veckor ihop sig med Ängsnässkolan, Tomtbergaskolan och Balingsnässkolan.

Under klämdagar och studiedagar samarbetar skolan med Balingsnässkolan och Tomtbergaskolan. Behov av omsorg meddelas skolledning via E-post senast tre veckor innan aktuellt datum.

Fritidshemmets måltider

Fritidshemmets inskrivna elever serveras varje dag frukost och mellanmål i skolans matsal. Under lov, klämdagar, studiedagar serveras även lunch. Frukost serveras mellan kl 06:30-07:15.

När eleverna ska göra utflykter tar barnen med sig en tom matlåda, bestick och vattenflaska hemifrån och hämtar därefter gemensamt utflyktsmat i köket.

Avgifter på fritidshemmet

Fritidsverksamheten debiteras enligt kommunens taxa.

När fritidshemmet gör utflykter kan en mindre kostnad i enlighet med Skollagen tas ut.

 

Uppdaterad 21 augusti 2023

Var informationen till din hjälp?