Förskoleklass

Vintergatan heter vår förskoleklassverksamhet som bedrivs i den gula fristående paviljongen på vår skolgård. Här börjar våra elever sin lärorika, lustfyllda och gemensamma resa i grundskolans värld.

På Vintergatan går sexåringarna i förskoleklass under skoltid och på fritidshemmet under eftermiddagstid. Här arbetar förskoleklassens och fritidshemmets pedagoger tillsammans i det vi kallar heldagsomsorg. 

Förskoleklassens verksamhet

Förskoleklassens verksamhet bygger på lust och glädje och grundar sig i förskolans pedagogik. Skoldagen påminner med andra ord mycket om förskolan och pedagogisk omsorg. 

Leken är central och också inledningsvis den aktivitet som ges mest tid och störst plats. Successivt introduceras fler och längre arbetspass under dagen, detta för att förbereda eleverna inför årskurs ett. 

Förskoleklassens verksamhet planeras, genomförs och följs upp i enlighet med läroplanen. Vi använder Skolverkets kartläggningsmaterial för att se vilka insatser som behövs. 

Vad händer under våren innan barnen börjar hos oss

Du som är intresserad av att söka till vår skola välkomnas på informtionsmöte i januari. Datum och tid för detta tillfälle skickas ut från Barn och utbildningsförvaltningen under december månad. I samband med detta utskick får du även information om hur skolvalet går till.

Skolplaceringsbeslutet skickas ut digitalt. Strax efter beslutet får du ett välkomstbrev med post där vi informerar om tider och händelser som är aktuellt på just vår skola.

Tillsammans med ditt barn erbjuds du att under två förmiddagar besöka förskoleklassen. Datum och tid står i välkomstbrevet. Ni är då med oss under hela förmiddagen och träffar både pedagoger och blivande klasskamrater.

I slutet av maj är vårdnadshavare välkomna på föräldramöte. Datum, tid och plats står även det i välkomstbrevet. Under detta möte presenteras personalgruppen och specifik information delas ut, såsom tider för inskolningsdagarna och praktiska detaljer.

Ett nytt läsår startar

Eleverna skrivs över från förskola till skola den 1 augusti varje år. Det innebär att elever som behöver omsorg innan skolan börjar anmäls till fritidshemmet. Om behov finns måste detta meddelas skolledningen via mail senast midsommar.

I augusti stänger alltid fritidshemmet två hela dagar för att all personal ska ges tid att planera höstterminens innehåll och genomförande. Om du behöver omsorg för ditt barn dessa dagar måste du meddela skolledningen datum samt tider senast tre veckor innan aktuellt datum. Tillfällig plats på annan skola erbjuds. 

Inskolning

Under läsårets två första dagar delas eleverna in i två grupper, en förmiddagsgrupp och en eftermiddagsgrupp. Dag tre går eleverna tillsammans hela skoldagen. Tiderna för respektive grupp delas ut på föräldramötet i slutet av maj.

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?