Läsårsdata

Gemensamma studie- och lovdagar (läsårsdata) för de kommunala skolorna i Huddinge. Utöver dessa beslutade dagar kan skolan ha ytterligare studiedagar.

Huddinges kommunala grundskolor har gemensamt läsårsdata som du hittar på huddinge.se. Skolorna har utöver det sina egna lokala planeringsdagar.


Behov av skolbarnomsorg vid behovsöppna dagar, det vill säga studiedagar och klämdagar, meddelas skolledning via E-post senast tre veckor innan aktuellt datum. Tillfällig placering på annat fritidshem erbjuds i enlighet kommunens regler. 

Fritidshem under sommarlovet

Skolans ordinarie fritidsverksamhet stänger fyra veckor under sommarlovet och fritidsverksamheten samordnas under dessa veckor med Ängsnässkolan, Tomtbergaskolan och Balingsnässkolan.

På sommaren stänger fritidshemmet sin ordinarie verksamhet veckorna 28 - 31.

Höstterminen 2022
11-12 augusti Studiedagar, fritidshemmet stängt
15 augusti Informationsmöte kl. 18.00 vårdnadshavare förskoleklass 
17 augusti  Skolstart kl. 8.30-13.00
vecka 42 Utvecklingssamtal för åk 1-6, 17-20 okt skoldagen slutar kl. 12.30.
vecka 44,  31/10-4/11 Höstlov, fritidshemmet stängt 31/10 (behovsöppet)
21 december   Höstterminens sista dag, skoldagen slutar kl. 13.00   

Vårterminen 2023
9 januari, Studiedag, skola och fritidshemmet är stängt
10 januari, Vårterminens första dag, eleverna läser enligt schema      vecka 8, 20-23 februari Utvecklingssamtal åk 1-6 , skoldagen slutar kl. 12.30
vecka 9, 27 feb- 3 mars      Sportlov                                           
vecka 15, 11-14 april          Påsklov
18 maj  Kristi Himmelsfärdsdag, skola och fritids stängt   
19 maj Skolan lov, fritids har behovsöppet 
5 juni Skolan lov, fritids har behovsöppet     
6 juni Nationaldagen, skola och fritids stängt                             
9 juni  Skolavslutning
12 juni Studiedag, skola och fritidshemmen är stängda

Fritidshem är behovsöppet vid studiedagar. Vid behov av skolbarnomsorg vid behovsöppna dagar, meddelar vårdnadshavare skolledning via E-post senast tre veckor innan aktuellt datum.

Tillfällig placering på annat fritidshem erbjuds då i enlighet med kommunens regler. Ni kan alltid hitta information på skolornas hemsidor

Uppdaterad 19 augusti 2022

Var informationen till din hjälp?