Sommarfritids

När sommarlovet börjar är fritidshemmet öppet för de elever som anmält behov av omsorg.

Fritidshemmet har öppet klockan 6:30 - 18:00 alla helgfria vardagar hela sommarlovet. De elever som är i behov av fritidsomsorg har anmälts via utskickat digitalt formulär.

Veckorna 28 - 31 är ordinarie verksamhet stängd. Under dessa veckor slår vi ihop fritidshemmen med skolor i närområdet.

Specifik information kring verksamheten lämnades i samband med skolavslutningen till anmälda elevernas vårdnadshavare.

Under övriga sommarlovsveckor arbetar fritidsavdelningarna tillsammans. Frånvaroanmälan görs direkt till barnets fritidsavdelning senast klockan 8.00.

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?