Synpunkter och klagomål

När du har synpunkter eller klagomål ska du i första hand vända dig till skolan.

Så här fungerar klagomålshanteringen i Huddinge kommun:

  1. Börja med att prata direkt med mentor, klassföreståndare eller annan personal på skolan.
  2. Om problemet inte har löst sig efter att du pratat med mentor, klassföreståndare eller annan personal ska du prata med skolans rektor.
  3. Är du inte nöjd med hur skolan har hanterat ditt klagomål kan du vända dig till grundskoleavdelningen på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Huddinge kommuns klagomålshantering

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?