Vandrande skolbuss

Många av våra elever går eller cyklar till skolan varje dag året runt, detta som ett resultat av ett medvetet och tålmodigt arbete sedan många år. Eleverna på vår skola gör detta så bra att de i augusti utsågs till miljöhjältar av Huddinge kommun!

Vi har i samarbete med elevernas föräldrar i flera år arbetat med det som kallas vandrande skolbuss. En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och från skolan.

Syftet med en vandrande skolbuss

Syftet med vandrande skolbussar är flera. Barn som promenerar till skolan på morgonen är piggare, friskare och mer koncentrerade i sitt skolarbete. Både barn och föräldrar får motion och en trevlig stund tillsammans där de lär känna varandra under trevliga former. Barnen tränas även att vistas i trafiken vilket skapar en trygghet för både föräldrar och barn. Dessutom blir trafiksäkerheten runt skolan bättre när antalet bilar minskar.

Uppdaterad 1 december 2020

Var informationen till din hjälp?