Fritids stänger 15:30

Datum: 08 maj 2019

Tid: 15:30

Onsdag 8 maj stänger fritidshemmet klockan 15:30 för planering.

Om behov av omsorg efter detta finns meddelas ansvariga pedagoger senast tre veckor innan aktuellt datum.

Uppdaterad 8 januari 2019

Var informationen till din hjälp?