Lärarstudenter

Hörningsnässkolan har en lång tradition av att ta emot lärarstudenter.

Vi tar emot studenter som läser förskollärarutbildningen, lärarutbildningen årskurs F-3 samt fritidslärarprogrammet.

För att lärarstudenterna ska få en så bra utbildning som möjigt med såväl teoretiska som praktiska kunskaper inför sina kommande läraruppdrag, är den verksamhetsförlagda utbildningen väldigt viktig. Studenterna kommer till oss redan sin första termin och återkommer därefter under hela sin utbildning.

Hur påverkar lärarstudenterna elevernas studietid 

För eleverna innebär lärarstudenterna dels att det finnas fler vuxna i verksamheten och att eleverna, utöver den ordinarie verksamheten, får möjlighet att delta i aktiviteter som de blivande lärarna arrangerar. Eftersom studenterna kommer tillbaka till samma årskurs och klass under hela sin utbildning blir denne en vuxen som ditt barn får lära känna under en längre period.

För dig som vårdnadshavare

För dig som förälder är det såklart viktigt att veta att det i perioder förekommer fler vuxna på skolan än de ordinarie pedagogerna. Det är alltid den ordinarie läraren som har det övergripande ansvaret för allt som sker i verksamheten.

Våra handledande lärare har handledningutbildning.

Lärarstudenterna omfattas av skolans sekretess samt kravet på godkänt regsterutdrag från polisen.

 

 

Uppdaterad 9 december 2021

Var informationen till din hjälp?