Justering av äldreomsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll den 2 oktober 2018, tillkännagivande

18-10-10

Anslaget den 10 oktober 2018.

Bevis om justering av äldreomsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

2 oktober 2018.

Protokollet har justerats

9 oktober 2018.

Anslaget sattes upp

10 oktober 2018.

Anslaget tas ned

31 oktober 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 30 oktober 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 10 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?