Justering av Demokratiberedningens protokoll den 2 februari 2018, tillkännagivande

18-02-09

Anslaget den 9 februari 2018.

Bevis om justering av Demokratiberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

2 februari 2018.

Protokollet har justerats

8 februari 2018.

Anslaget sattes upp

9 februari 2018.

Anslaget tas ned

3 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 2 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 9 februari 2018

Var informationen till din hjälp?