Justering av gymnasienämndens protokoll den 7 februari 2018, tillkännagivande

18-02-13

Anslaget Anslaget den 13 februari 2018.

Bevis om justering av gymnasienämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

7 februari 2018.

Protokollet har justerats

12 februari 2018.

Anslaget sattes upp

13 februari 2018.

Anslaget tas ned

7 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 7 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 15 februari 2018

Var informationen till din hjälp?