Justering av Huddinges pensionärsråds protokoll den 4 juni 2018, tillkännagivande

18-06-13

Anslaget den 13 juni 2018.

Bevis om justering av Huddinges pensionärsråds protokoll.

Sammanträdesdatum

4 juni 2018.

Protokollet har justerats

12 juni 2018.

Anslaget sattes upp

13 juni 2018.

Anslaget tas ned

4 juli 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 1 januari 0001.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Registrator, social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 13 juni 2018

Var informationen till din hjälp?