Justering av Justering av socialutskott 3:s protokoll den 3 juli 2018, tillkännagivande

18-07-04

Anslaget den 4 juli 2018.

Bevis om justering av socialutskott 3:s protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

3 juli 2018.

Protokollet har justerats

3 juli 2018.

Anslaget sattes upp

4 juli 2018.

Anslaget tas ned

25 juli 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 25 juli 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 4 juli 2018

Var informationen till din hjälp?