Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 19 februari 2018, tillkännagivande

18-02-27

Anslaget 27 februari 2018.

Bevis om justering av kommunfullmäktiges protokoll.

Sammanträdesdatum

19 februari 2018.

Protokollet har justerats

26 februari 2018.

Anslaget sattes upp

27 februari 2018.

Anslaget tas ned

21 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 20 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 84 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 27 februari 2018

Var informationen till din hjälp?