Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 december 2018, tillkännagivande

18-12-21

Anslaget den 21 december 2018.

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

19 december 2018.

Protokollet har justerats

20 december 2018.

Anslaget sattes upp

21 december 2018.

Anslaget tas ned

12 januari 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 11 januari 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Registrator, kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?