Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 31 januari 2018, tillkännagivande

18-02-06

Anslaget den 6 februari 2018.

Bevis om justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

31 januari 2018.

Protokollet har justerats

5 februari 2018.

Anslaget sattes upp

6 februari 2018.

Anslaget tas ned

28 februari 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 27 februari 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 6 februari 2018

Var informationen till din hjälp?