Justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll den 30 januari 2018, tillkännagivande

18-02-02

Anslaget den 2 februari 2018.

Bevis om justering av kultur- och fritidsnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

30 januari 2018.

Protokollet har justerats

1 februari 2018.

Anslaget sattes upp

2 februari 2018.

Anslaget tas ned

24 februari 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 23 februari 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kultur- och fritidsförvaltningen, Patron Pehrs väg 6, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 2 februari 2018

Var informationen till din hjälp?