Justering av miljöberedningens protokoll den 22 februari 2018, tillkännagivande

18-02-28

Anslaget den 28 februari 2018.

Bevis om justering av miljöberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

22 februari 2018.

Protokollet har justerats

26 februari 2018.

Anslaget sattes upp

28 februari 2018.

Anslaget tas ned

22 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 21 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 28 februari 2018

Var informationen till din hjälp?