Justering av Socialnämndens protokoll den 25 januari 2018, tillkännagivande

18-02-01

Anslaget den 1 februari 2018.

Bevis om justering av Socialnämdens protokoll.

Sammanträdesdatum

25 januari 2018.

Protokollet har justerats

31 januari 2018.

Anslaget sattes upp

1 februari 2018.

Anslaget tas ned

22 februari 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 21 februari 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 1 februari 2018

Var informationen till din hjälp?