Justering av socialnändens protokoll den 22 februari 2018, tillkännagivande

18-02-27

Anslaget den 27 februari 2018.

Bevis om justering av socialnämndens protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

22 februari 2018.

Protokollet har justerats

26 februari 2018.

Anslaget sattes upp

27 februari 2018.

Anslaget tas ned

20 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 19 februari 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 27 februari 2018

Var informationen till din hjälp?