Justering av socialutskott 1:s protokoll den 11 januari 2018, tillkännagivande

18-01-12

Anslaget den 12 januari 2018.

Bevis om justering av socialutskott 1:s protokoll.

Sammanträdesdatum

11 januari 2018.

Protokollet har justerats

11 januari 2018.

Anslaget sattes upp

12 januari 2018.

Anslaget tas ned

29 januari 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 29 januari 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Originalprotokollet förvaras hos registrator på social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 12 januari 2018

Var informationen till din hjälp?