Justering av Socialutskott 2 protokoll den 22 januari 2018, tillkännagivande

18-02-01

Anslaget den 1 februari 2018.

Bevis om justering av Socialutskott 2 protokoll.

Sammanträdesdatum

22 januari 2018.

Protokollet har justerats

31 januari 2018.

Anslaget sattes upp

1 februari 2018.

Anslaget tas ned

22 februari 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 22 februari 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen. Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 1 februari 2018

Var informationen till din hjälp?