Justering av socialutskott 2:s protokoll den 13 juni 2018, tillkännagivande

18-06-14

Anslaget den 14 juni 2018.

Bevis om justering av socialutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

13 juni 2018.

Protokollet har justerats

13 juni 2018.

Anslaget sattes upp

14 juni 2018.

Anslaget tas ned

6 juli 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 juli 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 14 juni 2018

Var informationen till din hjälp?