Justering av Socialutskott 2:s protokoll den 27 december 2018, tillkännagivande

18-12-27

Anslaget

Bevis om justering av socialutskott 2 protokoll.

Sammanträdesdatum

27 december 2018.

Protokollet har justerats

27 december 2018.

Anslaget sattes upp

28 december 2018.

Anslaget tas ned

21 januari 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 22 januari 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 27 december 2018

Var informationen till din hjälp?