Justering av socialutskottet 1:s protokoll den 6 mars 2018, tillkännagivande

18-03-07

Anslaget den 7 mars 2018.

Bevis om justering av socialutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

6 mars 2018.

Protokollet har justerats

7 mars 2018.

Anslaget sattes upp

7 mars 2018.

Anslaget tas ned

28 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnsietorget 1, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 7 mars 2018

Var informationen till din hjälp?