Justering av Socialutskottets protokoll den 13 februari 2018, tillkännagivande

18-02-14

Anslaget den 14 februari 2018.

Bevis om justering av socialutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

13 februari 2018.

Protokollet har justerats

13 februari 2018.

Anslaget sattes upp

14 februari 2018.

Anslaget tas ned

7 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 7 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 26 februari 2018

Var informationen till din hjälp?