Justering av socialutskottets protokoll den 6 februari 2018, tillkännagivande

18-02-07

Anslaget den 7 februari 2018.

Bevis om justering av socialutskottets protokoll.

Sammanträdesdatum

6 februari 2018.

Protokollet har justerats

6 februari 2018.

Anslaget sattes upp

7 februari 2018.

Anslaget tas ned

28 februari 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 februari 2018.

Förvaringsplats fr protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Social- och äldreomsorgsförvaltningen, Gymnasietorget 1, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 26 februari 2018

Var informationen till din hjälp?