Justering av Södertörns överförmyndarnämnds protokoll den 28 februari 2018, tillkännagivande

18-03-02

Anslaget den 2 mars 2018.

Bevis om justering av Södertörns överförmyndarnämnds protokoll.

Sammanträdesdatum

28 februari 2018.

Protokollet har justerats

28 februari 2018.

Anslaget sattes upp

2 mars 2018.

Anslaget tas ned

26 mars 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 26 mars 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Södertörns överförmyndarnämnd, Haninge kommun, Rudsjöterassen.

Uppdaterad 2 mars 2018

Var informationen till din hjälp?