Justering av valberedningens protokoll den 12 oktober 2018, tillkännagivande

18-10-12

Anslaget den 12 oktober 2018.

Bevis om justering av valberedningens protokoll.

Sammanträdesdatum

12 oktober 2018.

Protokollet har justerats

12 oktober 2018.

Anslaget sattes upp

12 oktober 2018.

Anslaget tas ned

6 november 2018.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 6 november 2018.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 12 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?