Justering av valnämndens protokoll den 10 december 2018, tillkännagivande

18-12-19

Anslaget den 19 december 2018.

Bevis om justering av valnämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

10 december 2018.

Protokollet har justerats

18 december 2018.

Anslaget sattes upp

19 december 2018.

Anslaget tas ned

11 januari 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 10 januari 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?