Tillkännagivande av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 8 kap. 13 § kommunallagen

18-06-25

Anslaget den 26 juni 2018.

TILLKÄNNAGIVANDE

av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 8 kap. 13 § kommunallagen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018 har beslut fattats om följande kommunala föreskrifter:

  • Revidering av lokala föreskrifter för rätt till kostnadsfri skolskjuts – HKF 6410
  • Revidering av taxebestämmelser för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – HKF 6210 – justerad § 6

Uppdaterad 26 juni 2018

Var informationen till din hjälp?