Tillkännagivande av beslut om kommunala föreskrifter i enlighet med 8 kap. 13 § kommunallagen

18-11-13

Anslaget den 13 november 2018.

 Vid kommunfullmäktiges ovan angivna sammanträde har beslut fattats om följande kommunala föreskrifter:

  • Revidering av gemensamt reglemente för styrelse och nämnder i Huddinge kommun, HKF 9010
  • Godkännande av taxa för skrotning och flyttning av fordon, HKF 3230

Uppdaterad 13 november 2018

Var informationen till din hjälp?