Justering av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll, tillkännagivande

18-12-20

Anslaget den 20 december 2018.

Bevis om justering av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

18 december 2018.

Protokollet har justerats

19 december 2018.

Anslaget sattes upp

20 december 2018.

Anslaget tas ned

11 januari 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 10 januari 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 20 december 2018

Var informationen till din hjälp?