Justering av Bygglovs- och tillsynsnämndens protokoll den 2 januari 2019, tillkännagivande

19-01-07

Anslaget den 7 januari 2019 §§4,6-7 och 9 justeras omedelbart.

Bevis om justering av Bygglovs- och tillsynsnämnden protokoll.

Sammanträdesdatum

2 januari 2019.

Protokollet har justerats

4 januari 2019.

Anslaget sattes upp

7 januari 2019.

Anslaget tas ned

29 januari 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 28 januari 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 7 januari 2019

Var informationen till din hjälp?