Justering av kommunstyrelsens protokoll, tillkännagivande

19-04-09

Anslaget den 9 april 2019.

Bevis om justering av kommunstyrelsens protokoll.

Sammanträdesdatum

3 april 2019.

Protokollet har justerats

9 april 2019.

Anslaget sattes upp

9 april 2019.

Anslaget tas ned

1 maj 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 30 april 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 45 , Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 9 april 2019

Var informationen till din hjälp?