Flyttade fordon, kungörelse 11 september

19-09-11

Anslaget den 11 september.

Huddinge kommun har med stöd av lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129, 1982:198) omhändertagit nedanstående fordon:

Ärendenummer Fordon Registreringsnummer Plats för anträffande
KS-222-19                                  VW

RPT 029

Sjötorpsvägen parkeringen

Aktuella fordon är för närvarande uppställda på kommunens särskilda uppställningsplats för flyttade fordon. Hämtar inte ägaren ut fordonet senast tre månader efter datum för kungörelse tillfaller äganderätten för fordonet Huddinge kommun.

För information om flyttande fordon kontakta Petra Jonsson/Susanne Mörne telefon 08 535 300 00.

Uppdaterad 11 september 2019

Var informationen till din hjälp?