Justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll den 27 juni8 2019, tillkännagivande

19-06-28

Anslaget den 28 juni 2019.

Bevis om justering av bygglovs- och tillsynsnämnden protokoll.

Sammanträdesdatum

27 juni 2019.

Protokollet har justerats

27 juni 2019.

Anslaget sattes upp

28 juni 2019.

Anslaget tas ned

22 juli 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 19 juli 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 28 juni 2019

Var informationen till din hjälp?