Justering av bygglovs- ovh tillsynsnämndens arbetsutskotts protokoll den 24 juli 2019, tillkännagivande

19-07-30

Anslaget den 30 juli 2019.

Bevis om justering av bygglovs- och tillsynsnämndens arbetsutskott protokoll.

Sammanträdesdatum

24 juli 2019.

Protokollet har justerats

29 juli 2019.

Anslaget sattes upp

30 juli 2019.

Anslaget tas ned

21 augusti 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 20 augusti 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på MBF, Flemingsberg, Blickargången 6, plan 6.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 30 juli 2019

Var informationen till din hjälp?