Justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salems protokoll den 24 maj 2019, tillkännagivande

19-06-05

Anslaget den 5 juni 2019.

Bevis om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salems protokoll.

Sammanträdesdatum

24 maj 2019.

Protokollet har justerats

3 juni 2019.

Anslaget sattes upp

4 juni 2019.

Anslaget tas ned

25 juni 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 24 juni 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.

Uppdaterad 5 juni 2019

Var informationen till din hjälp?