Justering av förskolenämndens protokoll den 15 maj 2019, omedelbar justering av paragraf 3, tillkännagivande

19-05-16

Anslaget den 16 maj 2019.

Bevis om justering av förskolenämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

15 maj 2019.

Protokollet har justerats

15 maj 2019.

Anslaget sattes upp

16 maj 2019.

Anslaget tas ned

7 juni 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 7 juni 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Uppdaterad 16 maj 2019

Var informationen till din hjälp?