Justering av förskolenämndens protokoll den 4 september 2019, tillkännagivande

19-09-10

Anslaget den 10 september 2019.

Bevis om justering av förskolenämndens protokoll.

Sammanträdesdatum

4 september 2019.

Protokollet har justerats

10 september 2019.

Anslaget sattes upp

10 september 2019.

Anslaget tas ned

1 oktober 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 1 oktober 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på barn-och utbildningsförvaltningen, Gymnasietorget 1, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 10 september 2019

Var informationen till din hjälp?