Justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts protokoll den 21 november 2019, tillkännagivande

19-11-27

Anslaget den 27 november.

Bevis om justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts protokoll.

Sammanträdesdatum

21 november 2019.

Protokollet har justerats

26 november 2019.

Anslaget sattes upp

27 november 2019.

Anslaget tas ned

19 december 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 19 december 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Registratior, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, Kommunalvägen 1-5, Huddinge.

Ta del av protokollet

Här hittar du protokollet när det är publicerat.

Uppdaterad 28 november 2019

Var informationen till din hjälp?