Justering av kommunfullmäktiges protokoll den 30 september 2019, tillkännagivande

19-10-08

Anslaget den 8 oktober 2019.

Bevis om justering av kommunfullmäktiges protokoll protokoll.

Sammanträdesdatum

30 september 2019.

Protokollet har justerats

7 oktober 2019.

Anslaget sattes upp

8 oktober 2019.

Anslaget tas ned

30 oktober 2019.

Överklaga ett beslut

Den som vill överklaga ett beslut måste göra det senast den 29 oktober 2019.

Förvaringsplats för protokollet

Orginalprotokollet förvaras hos registrator på Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, Huddinge.

Ta del av protokollet

Uppdaterad 8 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?